G

 

pojam dokument ›››

 

Dokument je pisana ili crtana reprezentacija misli.  

Hartija s određenim podacima koja može poslužiti kao zvanični dokaz ili potvrda. 

 

pojam dokument ›››

 

G

 

G

 

pojam dokument 001 ›››

 

 

pojam dokument ›››

 

G