G

 

rat gaf

 

 

RAT GAF

 

Gafovi su im,

prevariti i na prevaru iznenaditi, kazivati obrnuto od onoga u što se vjeruje,

kazivati jedno, misliti drugo a raditi sasvim treće.

 

rat gaf

 

G