G

 

rat dokument

 

 

RAT DOKUMENT

 

Dokument je pisana ili crtana reprezentacija misli.  

Hartija s određenim podacima koja može poslužiti kao zvanični dokaz ili potvrda. 

 

rat dokument

 

G