G

G

 

rat bilbord

 

 

 RAT BILBORD

 

Zagađenje bilbordima je jedan od najistaknutijih zagađenja životne sredine u CG,

u žestokoj konkurenciji.

 

rat bilbord

 

G