administrator@uGumail.com 

::: Vakseri čekaju da Antivakseri umru od Korone, a Antivakseri čekaju da Vaksere ubije Vakcina. Napeto do samog kraja. U potpisu...”OÑI“. :::

youtube.com/@underGumbrella

 

 

   

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

                 ▼▼▼            

         

      ▲▲▲

 

 

 ▲▲▲    

  

▲▲▲