G

 

autor tekst 003 ›››

 

 

Ljubomir Živkov

 

Jedna suza godišnje

 Pisao sam stotinu puta sa namerom da se neko od političara postidi, a da se neko od potlačenih malko ražesti: Ljubomir Živkov

 Jesam završio Fakultet političkih nauka, ali sam se upisao sa uveliko jasnim svetonazorom koji je i danas prevashodno paorski, što će reći strogo radnički, radenički. Ja pored kazina prolazim kao pored neprijateljskog logora, kad propuštam svečanu kolonu ja gledam za njom kao za pljačkašima koji se udaljavaju pošto su uspešno obavili svoje, akademike retko i srećem, ali znam da postoje i da ja stalno plaćam njihovu izuzetnost, crkvu vidim kao kompaniju kojoj je novac na prvom mestu, doklen dobročinstva prepušta ona drugima, rad ne verujem da je ikad ranije bio toliko prezren i ismejan kao što je danas, zaista ne znam gde je toliko malo cenjen, rad je ovde anahronizam, onaj ko ne ume da se snalazi prisiljen je da radi, pa i to više nema gde, nemamo čak ni kapitaliste da nas ponovo eksploatišu

 Ljubomir Živkov (1952) je pevač, tamburaš i aranžer koji se toliko raščuo kao novinar da je vlastito muzičko tvorchestvo (koje je zapremilo polovinu stoleća) bacio u teški zasenak. Na samom početku studija marksizma (koje je završio bez problema, bez poleta i bez odlike) odao se muzici, horskoj, u OKUD „Ivo Lola Ribar“; od ranih sedamdesetih godina je u ansamblu „Lole“, septetu koji je negovao i odnegovao sasma pristojan i nadasve komercijalan u ono doba višeglas, aranžirao je bezmalo sve pesme za ovu grupu koja je potrajala više od trideset godina, pevao je bariton i svirao tercu na basprimu kupljenom u Perlezu od čika Milana Vojnova, koji mu je kao detetu bio muzički uzor.

 Uprkos turnejama, koncertima, snimanjima i silnim probama potrudio se da kao novinar proradi u „Ekonomskoj politici“, odakle je sa još manje poleta od onog iskazanog na studijama otišao u JNA, a desetak godina kasnije i u Ameriku.

 Krajem devedesetih vraća se u Beograd, zapošljava se u „Vremenu“, ali komentare piše i za TV B92, za „Peščanik“, za „Yellow Cab“, za „Blic“, za sajt „Istinomer“ i za druge krasne časopise koje je tržište bez ikakove krivnje samog Lj. Živkova ugasilo.

 Svoje kolumne preporučuje studentima novinarstva, a zašto ne i književnosti, štivo je namenjeno i studentima slavistike koji su na poslediplomskim studijama, te njihovim profesorima, ali i nekom ambicioznijem brucošu: ponegde će im promaći poenta, jer kao tuđa kost nisu svi baš dužni da poznaju do tančina naše olimpijsko pleme, ali će im preostati jezik – srpskohrvatski/hrvatskosrpski – kakav u većini južnoslovenskih medija teško da će naći.

 Ako ste imali zadovoljstvo da pročitate knjigu izabranih kolumni Ljubomira Živkova "Ustanite, ovo je internacionala" koja je izašla u "Levom krilu" 2013. godine, onda sigurno znate ko je naše "olimpijsko pleme", kako se ono razmnožava i evoluira, i u kakve kaste je podeljeno srpsko društvo. Kroz urnebesno duhovite kolumne ovu surovu i užasnu istinu Ljubomir Živkov opisuje i daje recepte kako napraviti iskorak u civilizaciju i građansko društvo, iz blata tranzicijskog feudalizma u kome se davimo. Zalaže se Živkov za skoro idealnu ravnopravnost ljudi i čitajući njegove kolumne sa gorkim osmehom na usnama sagledavamo svu suludost vremena u kome živimo. U ekskluzivnom razgovoru za e-novine Ljubomir Živkov, u istom neposrednom i poučnom duhu, daje neku vrstu svog kolumnističkog manifesta i komentariše skorašnje i nadolazeće prilike i neprilike. Poslušajmo ga...

 *Gospodine Živkov, koje su po Vama poželjne predispozicije za kvalitetnog kolumnistu, ako postoje? U Vašem slučaju to su, rekao bih, muzičko i čitalačko iskustvo. Prvo Vam daje umeće variranja motiva, ritma, kompozicije, jer nekada doživljavam Vaše kolumne kao džez improvizacije na ograničen skup tema, dok čitanje dobre literature, klasika kao što su Gogolj ili Crnjanski, na primer, a koje ponekad citirate, obogaćuje jezik i duh, otvara širi pristup problemima?

 Kolumnista me podseća na oposuma, zver pa rekao bih iz reda glodara, a koja živi i po gradovima. Svog prvog oposuma video sam u Filadelfiji, moj poznanik S. iz Novoga Sada koji je danima i noćima učio ne bi li nostrifikovao diplomu novosadskog medicinskog fakulteta u Americi izneo je jedne noći, neispavan i premoren, smeće, u Locust St., podigao poklopac kontejnera, i izbliza prvi put ugledao ružnoliko i pomalo čovekoliko stvorenje tj. sa licem u kome ima nešto od homo sapiensa; oposum ima proćelavo, neujednačeno krzno, mladi dotore koji iz poznavanja prirode (naše) nije bio saznao ništa o oposumu zalupio je poklopac i rekao sebi: „S., otišao si u...“

 Šta je zajedničko oposumu i kolumnisti: život u gradovima, preturanje po namirnicama koje su drugi već odbacili, nije to sve, kolumnistu kao i oposuma vladajuća vrsta ne proganja, ali ga i ne voli, ne sviđa joj se.

 I jedan i drugi, dakle, žive na marginama gradskog života, ali ima i razlika među njima: od kolumniste se očekuje dugotrajna, ujednačena rečitost, i izvesna doza ako ne baš čestitosti ono barem jednostranosti; visprenost kojom se svojevremeno istakao i usled koje i jeste proizveden u kolumnistu mora da ga krasi iz nedelju u nedelju, sirotog Basaru iz dana u dan, doklen oposum ne haje za pisanu niti za bilo kakvu reč i ravno mu je do lažne države.

 Ima kolumnista koji pišu tj. govore na radiju ili televiziji, ali je taj umnogome precenjeni žanr (kolumna) rođen u novinama gde će verujem jednog lepog dana i umreti, odumreti, ako vam je jezik Vladimira Iljiča draži. 

Uspela je kolumna ona nad kojom se zamislite, nasmejete ili zaplačete: Ljubomir Živkov

 Ali vratimo se vašem pitanju: koje su predizpozicije za dobrog oposuma? To je bez sumnje i u najmanju ruku jezik, kolumnista je božije stvorenje koje je od vlastite logike, retorike i istinoljubivosti stvorilo sinekuru. Ponekad napišem nešto toliko istinito da me je stid što ću za tu očiglednost biti plaćen (poslodavac se dakako ne pretrgne pa ni ta moja nelagoda ne traje ne znam koliko dugo). Razume se da u kolumnu, kao i u rijaliti uostalom, ulazi sve što je autor ikada čitao, očituje se sve što je video u bioskopu, u galeriji, čak i ono što je čuo u JNA; kad se ja pitam, što nije često, šta čitaoci zapravo traže u kolumni, rekao bih da je to ton, glas onoga koji piše, pridika koja kao da se može i slušati. Zasićen jezikom novinskih agencija i jezikom novinskih galijota (koji prepričavaju šta su političari rekli na konferenciji za štampu ili šta je rekla Mimi Oro), čitalac traži štivo iza kojeg će stajati neki, da kažemo, duhovni privatnik. Poznanici i nepoznanici su mi ne jednom rekli kako čitaju moje kolumne, iako se u mnogo čemu sa mnom ne slažu. Uzvraćam da je meni i samome strano, ponekad baš i odurno ono što sam napisao, ali je to tako kod svakoga ko se oda dijalektičkom razvoju. Ipak, o jeziku vodim uvek računa, neka bar on bude postojano dobar, ako kao autor tu i tamo podbacim. Da, time se ja pokušavam utešiti: ako i nisam napisao nešto od čega će se ljudima kidati srce (A mislio sam: kad budem rekao kako stvari stoje/svakome se mora kidati srce, to je Breht, naveden po sećanju), barem sam pisao jezikom koji nije rđav, neka se cenj. čitaoci prisete zaboravljenih izraza ili neka neke nove nauče, krajnje je vreme.

 Niko mi dosad nije rekao kako pisanje kolumne i bavljenje muzikom možda imaju veze, ja sam mahom pisao aranžmane, tek u poslednje vreme izbezobrazio sam se da ponešto komponujem, ali sam u muzici mnogo duže nego u novinama, i verujem da čovek, ponekad svesno, drugi put intuitivno, jednu temu varira, ili otpočinje celinu frazom iz prethodnog pasusa, ponekad prvom, ponekad baš poslednjom; kolumne se mogu analizirati kao strofe ili kao stavovi muzičkog dela, u kolumni postoje naglašene i nenaglašene note, pauze, kontrapunkt, lajtmotiv i bog te pita šta sve još. Ako pišete više od stotinu kolumni godišnje, pa puta dvadeset pet godina, nakupi se gradiva toliko da čitalac mora natrapati na ponavljanja koja bog sveti znade jesu li odlika stila, jesu li zamysel, ili prosto pojava koja prati svaku logoreju, usmenu ili pismenu.

 Ako treba da kažem kome sam od velikana dužan lista bi bila odveć dugačka za savremenog čitaoca, koji je možda još kod oposuma otišao da čita nešto drugo, ali, evo, u nemogućnosti da im se lično obratim zahvaljujem: Svetom Augustinu, Gistavu Floberu, Čarslu Dikensu, Bori Ćosiću, Knutu Hamsunu, L. N. Tolstoju, Gogolju, Okudžavi, Ahmatovoj, Bloku, Ljermontovu, zahvaljujem Anriju Mišou, Rableu, doktoru Antonu Pavloviču, veliko hvala Stanislavu Vinaveru, čiju veličinu njegovo pleme nije u stanju da shvati; najviše su me dirnuli i na mene uticali naši još uvek vodeći pripovedači Laza Lazarević i Ivan Cankar, ne znam jesu li još u dečijoj lektiri, ali u njihovim pričama, osim majstorstva, imate saosećajnost i imate uputstvo kako da se vladate kad odrastete i kad budete postajali sve gori i gori, svakim danom sve ravnodušniji prema patnji drugih.

 Bravure velikana ne možete oponašati, ali ako ste se sa njihovim blistavim metaforama pravovremeno sreli, pojaviće se ponekad njihova sen i u vašem pisanju, i ta bleda sen biće, gle, dovoljno dobra za novine, jer biće okružena mukotrpnom jednoličnošću i predvidljivošću jezika medija.

 Predispozicija za dobrog kolumnistu: logika za III raz. gimn, iskrenost, duh, humor, ali i sposobnost da se od humora na neko vreme odustane. Niko nije dosadan kao dežurni, neumorni šeret. 

Jeziku se ne može pomoći ni nauditi: Ljubomir Živkov

 *Kako biste definisali odgovornost kolumniste? U čemu bi ona trebalo da se ogleda? Kao i njegova prava. Šta je za Vas uspela kolumna? Čitate li nekog drugog kolumnistu? Mogao bih Basaru da navedem kao nekakav drugi stil i pristup pisanju kolumni, prozni, za razliku od Vašeg lirskog, Basara je i na drugi način polemičan, kraći...

 Veoma ste krivi kad rđavo pišete, to je rekao Zola, ne znam kojom prilikom, mislim da sam to video kod Kiša, ali ste veoma odgovorni i ako imate sugestivan jezik. Zavodljivosti jezika može da se odupre samo neko ko je školovan da jezičke prevarancije prepozna, ko je osposobljen da ih provaljuje, taj će im jedini odoleti; ljudi kad naiđu na frazu koju sami ne bi umeli da sroče mahom se zagrcnu, skloni su da obožavaju i slede nadarenog govornika. Kosovo je najskuplja srpska reč - ljudima se koža ježi od miline, strahote, nečeg starijeg od Biblije, možda i od Vaseljene, a da ih pitaš šta to znači, ne znaju, i ne žele da znaju, hoće da uživaju u mistici i u nečemu neizrecivom…

 Nema kolumnista nikakvu društvenu ulogu, on odgovara samo za nivo na kojem je te sedmice pisao: u neizbežnim posrnućima ne sme ipak da padne nikad ispod neke svoje mere: ni kad je u pitanju ono što tvrdi ili poriče, ni kad je u pitanju struktura kolumne, ni kada je reč o njenom opštem tonu, odnosno boji. Uspela je kolumna ona nad kojom se zamislite, nasmejete ili zaplačete, e, sad, što je svačije srce otvrdnulo, što mi kolumnisti ne pišemo kao Viktor Igo, i što kolumnista izmami jednu suzu godišnje, tu se skoro ništa ne može. Sve ređe čitam novine, samim tim i kolumne, Basara je dragocen kao neko ko je osim majstorstva u pisanju dosegao slobodu kakvu malo ko prema mojim operativnim saznanjima u Srbiji uživa: kad čitaš njegovu kolumnu ti vidiš da on ne rebri ni od svog poslodavca i dobrotvora Panovića, da ne vodi računa o publici koja mu je pod pseudonimima na internetu upućivala silne uvrede i omalovažavala ga (šljam kao da je u poslednje vreme nešto popustio, šljam ga bilo): nemaš utisak da od vladajuće klase očekuje Basara ikakvu počast, nagradu ili privilegiju, ali ne osećaš ni da od ma kog političara, tajkuna ili izdavača ima zort. Mladeži treba kao lektiru naturiti stotinak najboljih Basarinih kolumni, da se oslobađa ona i idolopoklonstva, i straha pred državom, i strahopoštovanja koje neprosvetljeni umovi osećaju već pred predsednikom opštine.

 *Neretko Vaše kolumne se čitaju kao glas vapijućeg u pustinji, jer ako bi trebalo da sumiram vrednosti koje promovišete u njima one bi bile tri: ravnopravnost građana, jednostavan, razuman stav i empatija za drugog i drugačijeg. To je ono što život jednog društva čini mogućim i podnošljivim. Da li ćemo ikada postati društvo u pravom smislu reči? Kako Vi doživljavate svoj glas, mislite li da on negde stiže, na neko plodno tlo?

 Bio bih svoloch’ kad ne bih priznao da mi je drago ako neko u mojoj hiperprodukciji vidi te vrednosti. Ali ostavimo na trenutak moju neznatnost. Gandi - za šta se zalagao? Za duhovnost, skromnost, solidarnost. Kad pogledate ne samo Srbijiu, nego kad pogledate čovečanstvo, vidite da je Mahatmi udarilo opasno i svestrano, ako se tako može reći, čifte. Pogledajte našu elitu, ne samo političku, i ne samo svetovnu. Na sva tri polja, ako se ta polja mogu uopšte odvojiti, naši padaju, sunovraćuju se jednako sluge Gospodnje i sluge naroda. Duhovnost, solidarnost i skromnost poslednjom se snagom teturaju kroz toplog zeca, od pripadnika olimpijskog plemena dobijaju ko šamar, ko pesnicu, ko tojagu, ko nogu u dupe. U filmu o Linkolnu čujem rečenicu “Kao što ne bih voleo da budem rob, ne bih voleo da budem ni gospodar”,  ali je ja odnekud već znam, već je bila i moja, a da li neko od naših budžovana pomisli: „Kao što ne bih voleo da budem beskućnik, ne bih voleo ni da na Savi izgradim bespravno još jednu kuću, a već imam kuću, od države sam dobio i stan, što mnogi moj sugrađanin nikad neće dobiti!“

 Pisao sam stotinu puta sa namerom da se neko od političara postidi, a da se neko od potlačenih malko ražesti i promisli o nekoj vrsti civilizovanog nebratoubilačkog otpora bezočnosti i bezobrazluku.

 Društveni kolač je gotovo uvek dovoljan, i preobilan bi bio kad bi naša elita imala blage veze sa idejom ravnopravnosti: Ljubomir Živkov

 Pre dvadeset ili dvadeset pet godina smatrao sam sebe jednim od možda pedesetak misionara, dobro neka nas je bilo stotinu, naša misija bila je pronošenje ne nove vere nego istine, danas sebe vidim kao pauperizovanog činovnika tiska, odveć ogrezlog u zanat, nesposobnog da se obuči za rad u stolarskoj ili automehaničarskoj radnji, što bi mi verujem donelo više radosti.

 *Kako doživljavate današnju devalvaciju reči s obzirom da brinete o jeziku, čuvate ga i preporučujete, stalo Vam je do svog spektra jezika na kome se razumeju narodi s ovih prostora? Petar Luković, drugi autor Levog krila, takođe uspeva u svojim kolumnama da očuva jezik koji su nam oni koji i ne čitaju pokušali i na žalost uspeli da osiromaše i bukvalno unište. Jezik je sećanje, istorija, filter kroz koji vidimo svet?

 Promaklo vam je moje najveće otkriće u lingvistici koje da li će ostati neraskidivo vezano za moje cenj. ime ne znam, a koje glasi: jeziku se ne može pomoći ni nauditi.

 Koliko god neko žalio što se jezik kvari ili osiromašuje, ili što se truje tuđicama, jeziku je svejedno, njemu se sve to i ne dešava, to se dešava samo grupama, epohama, regijama, medijima, pojedincima. Jeziku ne. Sve to ulazi u njegov nesagledivi korpus, ali i u njegov nesagledivi duh, jezik ima sposobnost da se samoopravlja, da se čisti od đubreta, njemu ne može niko ništa. Mi možemo žaliti ako jedno pokolenje ima rečnik od petsto reči, a moglo bi da koristi milione reči, ali to je stanovište okoline, onima koji govore očito je dovoljan arsenal kojim raspolažu. Ali sve reči, sve neizbrojne kombinacije reči, svekoliko moguće i svemoguće bogatstvo sintakse, sve to stoji na raspolaganju onome ko će toga biti dostojan. Jezik se sam čuva, a ko se čuva i Bog ga čuva.

 Petar ima svoj jezik, da ne kažem jezičinu, i to je dar, ali tome daru prethodi, ili ide s njim naporedo, dar da se logički misli: onaj ko zna šta misli i zašto tako misli, umeće to i da kaže tj. da napiše. Drugo, ili prvo, Pera ima nepogrešivo čulo za dobro i zlo, za istinu i laž, za iskrenost i za licemerje, uvek je bio najmanje dva ili tri koraka ispred sviju nas, kad god se neko od naših iskvario i suštinski izneverio naš dobrovoljni i tek prećutno definisani pokret.

 *Izabrane kolumne u ovoj knjizi najvećim delom se bave našim "olimpijskim plemenom", njegovim privilegijama, kako ste nazvali naš državno-crkveno-tajkunsko-umetničko-naučno-medijski itd svet. Oni su, kako vidimo, na svoju sreću a na nesreću većine, pronašli čarobnu formulu samoreprodukcije i održavanja na vlasti, bez rada. Feudalizam je naša realnost. Marks nije predvideo povratak u istoriji? Studirali ste marksizam?

 Jesam završio Fakultet političkih nauka, ali sam se upisao sa uveliko jasnim svetonazorom koji je i danas prevashodno paorski, što će reći strogo radnički, radenički. Ja pored kazina prolazim kao pored neprijateljskog logora, kad propuštam svečanu kolonu ja gledam za njom kao za pljačkašima koji se udaljavaju pošto su uspešno obavili svoje, akademike retko i srećem, ali znam da postoje i da ja stalno plaćam njihovu izuzetnost, crkvu vidim kao kompaniju kojoj je novac na prvom mestu, doklen dobročinstva prepušta ona drugima, rad ne verujem da je ikad ranije bio toliko prezren i ismejan kao što je danas, zaista ne znam gde je toliko malo cenjen, rad je ovde anahronizam, onaj ko ne ume da se snalazi prisiljen je da radi, pa i to više nema gde, nemamo čak ni kapitaliste da nas ponovo eksploatišu.

 *Sledi nam još jedna preraspodela sve manjeg ali možda sasvim dovoljnog i zasluženog društvenog kolača ako bi bio raspodeljen kako treba. Kako gledate na dolazeće izbore? Razlikuju li se po nečemu od ranijih?

 Društveni kolač je gotovo uvek dovoljan, i preobilan bi bio kad bi naša elita imala blage veze sa idejom ravnopravnosti. Tito i njegovo društvance bili su takođe privilegovani, to je možda i preblago rečeno, ali nisu bili nezasiti, imati vilu, šofera, ići na Brione, to jesu prigrlili, ali nisu povrh toga još razvijali i vlastiti biznis, nisu mogli da prodaju fabrike, cementare, železare, nego su te fabrike blago meni radile, u njima se zarađivalo, iz njih je izlazio hardver, vagoni, traktori, kombajni, kamioni, stvari opipljive i korisne. Titovci su mislili da će carstvije njihovo trajati unedogled, zauvek, a ovi koji su se od Osme sednice do danas vozdigli svi znaju da imaju državu nalik na piramidalnu banku, usled čega su grozničavo pohlepni, a bestidni su, jer se upoređuju sa sebi sličnima ili sa bestidnijima od sebe, njihovo geslo je: dok si na konju, dotle i mamuzaj.

 Izbori. Ne verujem da se razlikuju bitno od prethodnih, ali se ja razlikujem; uoči svih prethodnih izbora zakačio bih se sa nekim ko bi ponosito ili dešperatno kazao kako neće izići da glasa, pa znaš li ti da je biračko pravo tekovina civilizacije, za čije smo se babe zdravlje mi u radničkom pokretu onoliko mučili i trudili, ima da glasaš, nađi nekog ko je najbliži onome za šta bi se ti zalagao da si poslanik, e, sad ja ne vidim partiju koja bi branila vrednosti bilo moje, bilo Bertolta Brehta, bilo Gandija, bilo Linkolna, bilo Želimira Žilnika, bilo Nazima Hikmeta. Čak i kad kažu nešto što liči na moje kolumne, kao na pr. da ne može svaka šuša da ima službenu limuzinu i šofera (mada bih ja sve političare bezdušno izručio javnom prevozu, ili vožnji vlastitim kolima, ako mogu ja, mogu i oni, nisu oni ni vatrogasci, ni hitna pomoć, ni interventna brigada!) ne verujem da će u to leglo neravnopravnosti, a to je jedno od stotinu, državni stanovi su još veće leglo, iko smeti da zađe i da ga raščisti. Ne može, kažu, čak mislim da i revizor kaže, da se ustanovi koliko službenih kola imamo. Pa kako se zna da ja imam škodu, ili da je moj otac imao traktor isto češke proizvodnje?! Moramo da ih teramo na tehnički pregled i da ih registrujemo. Zar policija nema kompjutere, umrežene i šta ti ja znam? Taj zastrašujući zbir može da se dobije za dva minuta, da sam revizor ja bih za tri meseca ručno popisao sva neprivatna motorna vozila, na svako bih krupnim slovima preko cele šoferšajbne zalepio: ZA LICITACIJU. PRAVO PREČE KUPOVINE IMAJU GRAĐANI KOJI DOSAD NISU NIKAD IMALI KOLA. Na teren bih odlazio svojim ličnim kolima, benzin bih kupovao sam, dajte mi platu i zdravstveno osiguranje; sam se sebi, ovako razjaren, učinim kao engleski piloti kad je trebalo uzvratiti Trećem rajhu: dajte nam avione i oružje, mi ćemo obaviti posao.

 *U BiH ovih dana ostvaruje se Nikolaidisov civilizacijski iskorak, odnosno dobija potvrdu ono o čemu ste mnogo puta i Vi pisali, o strašnoj podeli ljudi u društvima u kojima živimo. Opisali ste četiri srpske kaste, način njihovog bivanja i eventualne promene. Kako vidite dramatične događaje u BiH? Da li su one znak da se razum budi i da ima šanse za građanski život na ovim prostorima?

 Ovo nešto preostalog razuma pomrači mi se kad čujem kako iza svakog bunta stoji tuđinska tajna služba čije smo marionete, ako nismo toliko važni da budemo njihovi plaćenici! Demonstracije protiv Trojnog pakta (27. marta 1941.) organizovali su Britanci, naši su bili kao hipnotisani, pa na snimcima deluju uverljivo, kao da su i sami nešto imali protiv pakta sa Hitlerom.

 Pa je rečeno meni lično, da sam Petog oktobra bio u centru Beograda, jer je Zapad to želeo, ne samo ja, nego svi oni koji su tamo bili. Sad moram da slušam kako sirotinja u Bosni demonstrira, jer dušmani žele da sruše Republiku Srpsku.

 Verujem da je reč o autentičnom, istinskom i prirodnom nezadovoljstvu sve siromašnije i siromašnije većine, ljudima kad-tad mora sinuti da je mit o vazda budnom i krvožednom neprijatelju debela i podla lagarija, ljudi su shvatili, i Bosanci su opet pametniji od nas, da su neprijatelji naroda njegovi rođeni izdanci koji su se odrodili, izrodili i koji ga bezočno i nemilosrdno pljačkaju. Šta bi s nama bilo kad bi neprijatelj čarobno, na primer, nestao?!

 Gnušam se viceva, izbegavam ljude koji ih rado ili često pričaju, pa ipak, više kao metaforu da ispričam ja ono kad su Banaćane 1968. mobilisali, rezerviste, da kopaju rovove ako nas Varšavski pakt napadne, jer smo držali stranu Česima. Iskopale Lale rovove, šta je to za nji’, sede u rovu jedan dan, drugi dan, to je poslednja trećina avgusta, razgovaraju šta ko sve nije stigao da uradi, jedan nije ovro, drugi treba da uzugari, treći nije stigao da uveze slamu, jede se, a jedan će: „Sad bi još samo falilo da ovi ne dođu!“

 E, Bosanci su shvatili da niko ne dolazi, dozlogrdilo im da sirotuju i da budu bez posla, a da izdržavaju nezasitu i neodgovornu elitu, to ja mislim o bosanskim gibanjima. 

Razgovarao: Dragoljub Stanković

 

autor tekst ›››

G

 

autor tekst 002 ›››

 

 

Ljubomir Živkov

 

Biće za pljačku

 Čovek jeste biće-za-smrt (Hajdeger), ali pre nego što će se ispuniti moja krajnja ili prvobitna svrha, zar nisam i biće-za-pljačku, stvor stvoren da bude pljačkan?

 Pa, dobro, ako jesam, šta bi bile kategorije u toj mojoj sitnosopstveničkoj filozofiji?

 Jedna je zacelo optuženost, tužba koju su povodom mog odmetničkog i saboterskog škrtarluka ‘Vode Vojvodine’ sročile i štaviše poslale sudu: nisam plaćao za odvodnjavanje, a nisam plaćao jer nisam znao da daleko od mojih očiju, gde su moje njive, baštinjene od predaka, država isušuje svaku prekomernu kap vode koja bi se nepovoljno odrazila na zasejane žitarice i industrijsko bilje.

 Kao maloletnik i kao student bivao sam često u polju i nisam primetio nijedan kanal, atar nam je na nekoj ozbiljnoj nadrečnoj visini i ne pamtim nijednu poplavu, niti padavine koje su iziskivale da se dobra naša država, nekad socijalistička, danas ovakva kakva je, umeša i da spasava stvar.

 Nevoljko sam platio nekoliko rata naprasno naraslog duga – nasuprot mnogo ozbiljnijim zemljoposednicima koji ne plaćaju takozvano odvodnjavanje, za šta im skidam kapu i želim da tužbe protiv njih sve do jedne propadnu i zastare – a jednog lepog dana otputovao sam i lično u Novi Sad da se ako doprem do vodonačelnika potužim: plaćam nešto što ne koristim i što mislim da uopšte i ne postoji.

 Kad ne bi bilo odvodnjavanja, trebalo bi ga izmisliti, što se može biti baš i desilo, pomislio sam izlazeći, oshelomlen, iz odaja ‘Voda Vojvodine’ u blještav dan, na Bulevar čije je ime Tito, šta je mogao, blagoprepustio Mihajlu Pupinu.

 Odvodnjavanja možda i nema, njegovo postojanje ne može se teorijski ni dokazati ni poreći, očevid u ataru bi zacelo dao meni za pravo, ali ako smrtnik nešto ne vidi, ne znači nužno da toga nema, vera u odvodnjavanje proističe, zar ne, iz Zakona o odvodnjavanju – ako postoji zakon o nečemu, kako bi to moglo da ne postoji? Ono što ja smatram himerom, ušlo je u zakon, a za zakonom ustanovljenu uslugu mora se redovno plaćati propisana naknada!

 Potužio sam se službenici ‘Voda Vojvodine’ da ni sa jedne moje njive nije nikud i nikad odvedena nijedna kap vode, za tim nije bilo potrebe, nije bilo načina da se to učini, i nije to ni učinjeno! Plaćanju dažbine opirem se ne kao mušterija nezadovoljna kvalitetom usluge ili robe (trebalo bi da organizujem, podignem i predvodim seljački ustanak zbog vode koju kupujemo od zrenjaninskog vodovoda, a koju ne smemo da pijemo!), nego se opirem kao osoba kojoj država svake godine prodaje istu ciglu, ne čak ni pravu ciglu, nego puku zamisao, rođenu u Ministarstvu pljačke koje verujem radi na nekom skrovitom i tajnom mestu, pa ono što smisli prosleđuje ministarstvima i ustanovama za koje se zna gde su i koje imaju račun, poput računa ‘Voda Vojvodine’, na koji se ima odvodnjavati novac sviju koji imaju obradivu zemlju.

 Ljubazna moram reći službenica prosvetlila me je da se zakonom – ne znam kojim, možda mi je i rekla njegov pun, svečani naziv: moj se organizam opire da takvo štivo čita – propisuje i jamči solidarnost: mi koji ne bivamo plavljeni, kojima sve ide kao podmazano, plaćamo za odvodnjavanje tamo gde je odvodnjavanja potrebno, tako pomažemo našoj nepoznatoj staleškoj sabraći da i ona nekako stanu na zdravu nogu; svekoliko seljaštvo, kako plavljeno tako i neplavljeno, pomaže i našoj dobroj državi, da prokopa ova još kanala, da nabavi još bolje, još jače i još brže pumpe, da odvodni sve što se u Srbiji odvodniti može, a da joj povrh svega i pre svega ostane novca dovoljno za ono što nju veseli: da kiti desetinama i stotinama hiljada evra olimpijske pobednike, da pravi Nacionalni stadion, da obaspe novcem večite rivale, da napravi spomenik kakav niko nema i kakav malo ko želi.

 Čovek je biće za pljačku, u najmanju ruku sam ja biće za pljačku.

 Počelo je tako što mi je za jedan te isti auto – kupljen 1989., tad sam prvi i poslednji put kupio nova kola – država protivno mojoj volji i uz nos mojoj logici prodala nekoliko kompleta tablica: te nećemo više tablicu sa petokrakom, te mora da bude i nešto ćirilično na tablicama… Milošević mi je naplaćivao izlaznu taksu: izlaziš iz raja i ideš dragovoljno u pakao međunarodne zajednice, umaraš naše carinike i pograničnu policiju, putuj, ali to će da te košta, igumane… Reketirale su me vajne članice EU prodavši mi ne znam koliko desetina viza, ali sam u prošlosti možda ipak imao izbora: da ne registrujem kola, da ne idem u inostranstvo, sad baš nemam kud: nauka je otkrila ili stvorila izvršitelje, čovekolika stvorenja koja ti mogu uzeti kuću, zemlju, bilo šta, ako ne daš caru carevo; zatezna kamata je kao što joj samo ime kaže omča oko dužnikovog vrata, i već sam zamislio kako iz lovačke puške ispaljujem hitac upozorenja tik iznad glava ljudi u crnom koji samouvereno i ne pitajući „oće kera?“ bučno otvaraju moj kapidžik; time što bi Evropljani rekli otvaram novo i poslednje poglavlje moje propasti: ugrožavanje javne bezbednosti pucnjima iz neregistrovanog vatrenog oružja, podrivanje ustavom zajamčenog poretka; sledi plenidba svega što se vodi na moje ime, zatvorskog čuvara prvom prilikom udaram manjerkom u kojoj mi je doneo neke pomije, za to dobijam još dve godine zatvora, u samici se dodatno razbolim, dopadnem zatvorske bolnice iz koje naravno pobegnem, ali me organi gonjenja ubrzo vrate u tu istu da kažemo zdravstveno-popravnu ustanovu, odatle pravac na psihijatrijsko posmatranje, gde dobijem, gle, legionarsku bolest i umrem, sam, daleko od mojih njiva koje je država onako savesno odvodnjavala, a na šta ja dok sam bio živ nisam davao ni pet para.

 izvor: pescanik.net ›››

 

G

 

autor tekst 001 ›››

 

 

Ljubomir Živkov

 

Argument na vodi

 Zadivljen sam kako predsednik vlade ismeva zavidljivce koji tvrde da gradonačelnik Beograda ima dvadeset četiri stana u Bugarskoj: “Besmisleno je da čovek ima 24 stana na jednom mestu, toliko, da nemam reči!” Osećajući i sam da neće sve neverne Tome impresionirati svojim aksiomom, dometnuo je najblistaviji student Pravnog fakulteta još jedan kraljevski argument: “Ne bi mogao da bude gradonačelnik ako je tačno da ima 24 stana!” Pošto čovek jeste gradonačelnik, jasno je da nema, niti može imati dvadeset četiri stana!

 Premijer ne kaže: “Ispostavi li se da gospodin Mali zaista ima šest spratova vo Bulgarija, neće majci više gradonačelnikovati, jer gradonačelnik treba u Bugarskoj da ima samo jednu stambenu jedinicu!” Ne! Nego sama i puka činjenica da je Mali gradonačelnik dokazuje da nije imao znatniju svotu novca! A da ju je kojim slučajem i imao, ne bi je valjda celu odneo u jednu državu!

 Ne bi to od gradonačelnika bilo ni lepo, pre svega prema predsedniku vlade, koji nagovara i mami naš živalj da letuje i zimuje u našim banjama, kako bi svaki dinar i evro poslužio preporodu našeg naroda, naše države, i naših banja. Ne bi, kažem, bilo učtivo, ali ne vidim da je samo po sebi nemoralno ili nezakonito.

 Uostalom zar gradonačelnika ne biraju stanovnici te varoši? Predsednik vlade ne znam baš da li bi gradonačelniku mogao kazati: “Imaš dvadeset četiri stana, vrati mandat!”, po moemu, mogao bi jedino da ga podvrgne drugarskoj kritici, pa i samokritici u samoj Partiji.

 Ali vratimo se dragulju sa početka, da je besmisleno imati dvadeset četiri stana na jednom mestu. Najpre, prijatno je imati dvadeset četiri stana bilo gde. To što imaš toliko stanova ne znači nužno da si ih platio novcem sumnjivog porekla, idemo dalje, ja, nasuprot premijeru, držim da neko ko je toliki tecigazda baš i treba da ima stanove na jednom mestu! Tako mislim ne samo ja, koji lično i nisam u iskušenju da kupim dvadeset četiri stana, tako misli Donald Tramp koji ima još više stanova u gradu Njujorku, verovatno i drugde, ali ovi njujorški su mu svi uz reku, svi su, što bi g. Vučić kazao, na jednom mestu.

 Kad imaš dvadeset četiri stana na jednom mestu lakše ti je da nadzireš svekoliko svoje podstanarstvo, kirijicu ubiraš od sviju u istoj valuti, jednog te istog dana (koji je za kirajdžije crn, a za tebe kao gazdu je praznik veći nego 29. na primer novembar). Zašto bi ikoji rentijer ubirao kiriju u dirhamima, gvinejama, krunama, pezetama, zašto da prima leke, balboe, bolivare, jene i boga oca, zašto da zavisi od dvadeset četiri ko zna kakve sve pošte, ako može da jednim odlaskom u na primer Bugarsku, ili jednom jedinom objedinjenom uputnicom, da pokupi sve što mu poslovni partneri duguju?!

 Premijerov argument br. 1 pada u vodu (takozvani argument na vodi), a i ovaj drugi, gde je puka funkcija jamstvo za besprekornu biografiju, nije ništa bolji. To je kao da kažem: “Pa ne bi mogao Uskoković da bude rukovodilac Distribucije, kad bi imao šesnaest stanova!”

 Jer, bez sumnje, ima javnih službenika koji nemaju više od deset stanova, ima i građana koji su vlasnici hotela, a nisu uopšte državni činovnici, premijer brani Malog kao što je branio doktorela Stefanovića oklevetanog da je krivotvorio rođeni doktorat: “U životu nisam čuo ništa gluplje od ovoga!” To je argumentum koji ne može ni voljeni detektor laži da uzdrma.

 Ali vratimo se još jednom na početak, prva premisa na vodi glasi: “Gradonačelnik Mali ne bi nipošto uradio nešto besmisleno sa svojim vlastitim novcem.” Dobro. Druga premisa na vodi je: “Besmisleno je imati dvadeset četiri stana na jednom mestu.” Zaključak bi, istinabog, bio: “Siniša nema dvadeset četiri stana na jednom mestu!”, ali neskromno držim da sam tvrdnju o besmislenosti grupisanih stanova dobrano uzdrmao, a i ovu drugu (hipotetičku) premisu zašto ne bismo izručili sumnji: šta ako se gradonačelnik, protivno svom svetonazoru i imidžu, poneo nerazumno, ako drži sva jaja u istoj saćurici? Zar bi bio prvi koji je ono što mu pretiče uložio u nešto što se nekom drugom čini besmislenim? Šta ako se g. Mali, daleko bilo, preračunao, ako je pogrešio, pa nismo li i za vreme Tita imali promašene investicije, Obrovac i šta ti ja znam?!

 Ne znam ima li naš gradonačelnik šestospratnicu u Bugarskoj, slabo me to i zanima, pratim razvoj predsednika Vlade, koga sve više mrzi da se služi logikom, kome se osladilo da jednostavno kaže kako ne da Gašića, kako nije čuo ništa gluplje od glasine da je ministar policije doktorirao na nedoličan način, sad samo kaže kako je apsurdno imati toliko stanova na jednom mestu: ovo mora biti istina, jer ovo ja govorim!

 To prerasta u naviku, u moto, i premijer nam zapravo poručuje: “Vaše je samo da shvatite intonaciju onoga što govorim, da razaberete kome držim stranu, nemojte očekivati da ja, kraj svega što prekovremeno i dobrovoljno radim, u svaku polemiku dolazim opremljen neporecivim logičkim sudovima i sa punovrednom dokumentacijom!”

 izvor: pescanik.net ›››

G