G

 

umjetnost obavijest

 

 

UMJETNOST OBAVIJEST

 

 

OBAVIJEST

Umjetnik je onaj čovjek koji otkrije sebe. Svaki čovjek na Zemlji je potencijalni umjetnik. I onaj koji pravi dobre cipele je umjetnik ili ako umije dobro da ispeče koštane. Nije zanat presudan. Svako može da peče koštane, pravi baklavu ili napravi cipele, ali to ga još uvijek ne čini umjetnikom. Međutim, ako to radi vrhunski, jednostavno, onda je umjetnik. Svaki čovjek je u nekoj oblasti umjetnik. Kada otkrije to što je u njemu jedinstveno i u čemu je umjetnik, onda je to otkrovenje smisao postojanja.

umjetnost obavijest

G

 

umjetnost obavijest

 

 

UMJETNOST OBAVIJEST

 

Daje se na znanje!

DAJE SE NA ZNANJE!!

DAAJEEE SE NA ZNAANJEEE!!!

umjetnost obavijest

G