G

 

umjetnost muzika

 

 

UMJETNOST MUZIKA

Što mi je dobra muzika. Dobar tekst, dobra muzika, dobar aranžman, dobar pjevač. To je dobra muzika.

Problem je što se danas muzika više gleda nego sluša.

umjetnost muzika

G