G

 

izbor pano

 

 

IZBOR PANO

 

 

PANO

 

izbor pano

 

G

 

izbor pano

 

 

PANO

 

izbor pano

 

G

 

izbor pano

 

 

PANO

 

izbor pano

 

G

 

izbor pano

 

 

PANO

 

izbor pano

 

G

 

izbor pano

 

 

IZBOR PANO

Ovih dana ima PANOA đe piše,

Ko o čemu banke o povjerenju…

aluzija na ono ko o čemu kurva o poštenju.

izbor pano

 

G