G

 

izbor obavijest

 

 

IZBOR OBAVIJEST

 

 

OBAVIJEST

 

Svijet je onakav kakvim ga vidimo.

Vidimo ga onako kako smo raspoloženi.

Raspoloženi smo onako kako odlučimo da želimo biti.

Ovo može zvučati kao pretjerivanje, no ipak nije.

Ovo je stvar izbora i slobodne volje.

izbor obavijest

G

 

izbor obavijest

 

 

IZBOR OBAVIJEST

 

Daje se na znanje!

DAJE SE NA ZNANJE!!

DAAJEEE SE NA ZNAANJEEE!!!

izbor obavijest

G