G

 

izbor komentar

 

 

IZBOR KOMENTAR

 

 

KOMENTAR

 

◄•►

Moraš da se opametiš. I glupost je stvar izbora.

◄•►

Samozavaravanje je takođe stvar izbora.

◄•►

Kuda te tvoji izbori vode?

◄•►

Šta ako tvoj izbor nikad nije bio tvoj izbor?

◄•►

Zabavno je što si mislio da si ti izabrao, ti nemaš svog izbora čak ni u tuzi.

◄•►

- Nijesam imala izbora.

- Imala si izbora, samo si izabrala pogrešni.

◄•►

izbor komentar

 

G

 

izbor komentar

 

 

IZBOR KOMENTAR

 

Od sada će čitaoci underGroundumbrella sadržaja koji žele da komentarišu

prvo morati dokazati da razumiju o čemu se radi.

 

izbor komentar

 

G