G

 

izbor dokument

 

 

IZBOR DOKUMENT

 

Dokument je pisana ili crtana reprezentacija misli.  

Hartija s određenim podacima koja može poslužiti kao zvanični dokaz ili potvrda. 

 

izbor dokument

 

G