G

 

 izbor anegdota

 

 

IZBOR ANEGDOTA

 

Naš narod je vjekovima bio žrtva robovanja i ispaštanja,

i zbog toga je u anegdotama neprijatelj bio žrtva njegove ironije.

 

izbor anegdota

 

G