G

 

žena pano

 

 

PANO

 

žena pano

 

G

 

žena pano

 

 

PANO

 

žena pano

 

G

 

žena pano

 

 

PANO

 

žena pano

 

G

 

žena pano

 

 

ŽENA PANO

Ovih dana ima PANOA đe piše,

Ko o čemu banke o povjerenju…

aluzija na ono ko o čemu kurva o poštenju.

žena pano

 

G