G

 

žena citat

 

 

CITAT

 

žena citat

 

G

 

žena citat

 

 

CITAT

 

žena citat

 

G

 

žena citat

 

 

ŽENA CITAT

 

Bilo kako bilo, citata ima ih previše,

a najveći problem je to da ih često pripisuju pogrešnim osobama.

 

žena citat

 

G