G

G

 

žena bilbord

 

 

ŽENA BILBORD

 

Zagađenje bilbordima je jedan od najistaknutijih zagađenja životne sredine u CG,

u žestokoj konkurenciji.

 

žena bilbord

 

G