G

 

oŃi knjiga

 

 

David Icke ›››

 

 

KNjIGA

 

NAJVEĆA TAJNA ›››

Šta je to u stvari najveća tajna? 

Najveća tajna koja se sada polako otkriva, je da su se još u starom veku, tamo negde oko 5000. g. pre nove ere, kada je centar moći bio Bliski i Srednji Istok, pojavile posebne porodične loze.

Pripadnici tih porodica postali su lideri i kraljevske familije u regionu tadašnjeg Bliskog i Srednjeg Istoka. To su hibridne familije nastale još ranije, kao rezultat intervencije vanzemaljaca.

I kako je vreme prolazilo, te porodice su se selile, i na kraju postale britanska i evropska aristokratija i kraljevske familije.

autor knjiga

G

 

oŃi knjiga

 

 

Miroljub Petrović ›››

 

 

KNjIGA

 

KO VLADA SVETOM ›››

Znamo li zašto je svet ovako anksiozan, pun pretnje, teskobe i nasilja? Znamo li ko vlada svetom i ko kreira ovakav obrazac ponašanja koji vodi u bezbožništvo i beznađe? Veliki borac za istinu, za svet hrišćanskih vrlina i dobrote otkriva nam ko su pohlepni i bezdušni vladari sveta. Zastrašujuće!

autor knjiga

 

G

 

„oŃi“ knjiga

 

 

„OŃI“ KNjIGA

 

Pisac ove knjige izmišljen je, ostale ličnosti su mahom postojale.

 

„oŃi“ knjiga

 

G