G

 

oi anegdota

 

 

OI ANEGDOTA

 

Na narod je vjekovima bio rtva robovanja i ispatanja,

i zbog toga je u anegdotama neprijatelj bio rtva njegove ironije.

 

oi anegdota

 

G