G

 

konzumerizam tekst

 

 

KONZUMERIZAM TEKST

 

I kako sad da bilo ko shvati ovaj tekst ozbiljno. Nikako.

Nije pisan sa ozbiljnim namerama. Pisan je sa dobrim namerama.

konzumerizam tekst

G