G

 

konzumerizam muzika

 

 

KONZUMERIZAM MUZIKA

Što mi je dobra muzika. Dobar tekst, dobra muzika, dobar aranžman, dobar pjevač. To je dobra muzika.

Problem je što se danas muzika više gleda nego sluša.

konzumerizam muzika

G