administrator@uGumail.com 

::: Cijelo polje geoinženjeringa vodi prema tome da se ljudska duša izbaci iz ljudskog tijela, kako bi računari i mobilni telefoni mogli preuzeti našu biologiju. :::

youtube.com/@underGumbrella

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

                 ▼▼▼            

         

        ▲▲▲

 

 

▼▼▼ 

  

▲▲▲