G

 

 

Velimir Abramović

 

Beograd

 

Srbija

 

br. tel: +000 (0)00 000 000

 

mejl:@

 

web: www.bindu4.wordpress.com

 

G

 

G

 

autor info ›››

 

 

Velimir Abramović

Velimir Abramović je doktorirao 1985. na temu Problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Lajbnica i Bošкоvića na Univerzitetu u Skoplju. Bivši je profesor teorije filma i predmeta Koncepti vremena, prostora i materija u prirodnim naukama na Univerzitetu Umetnosti. Najpoznatiji je po proučavanju sistema svetske uprave i lika i dela Nikole Tesle.

autor info ›››

 

G