G

 

autor citat 002 ›››

 

 

Velimir Abramović

Balkanske države su slabe, potpuno okupirane i u njima se sustižu jaki vektori tako moćnih interesa da se ovakve marionetske, kakve su, ne mogu suprotstaviti tehnološki visoko razvijenim klimatološkim i neuro-fizičkim oružjima iz prostog razloga što ni najmanje ne kontrolišu naučni sektor svojih vojski ili instituta. Iako u svakoj od Balkanskih zemalja ima priličan broj specijalista, pre svega inženjera i fizičara, koji imaju znanja da tehnički neutrališu varijante HAARP-a kao i druga veštačka dejstva na život stanovništva, ti pojedinci nemaju potrebnu logistiku, niti njihove države smeju da im je omoguće. Ljudska, populacija na Balkanu svedena je na ulogu bespomoćnih zamoraca u naučnim laboratorijama, i to je opštepoznato.

autor citat ›››

 

G

 

autor citat 001 ›››

 

 

Velimir Abramović

Sve vidljivija promena klime u Evropi koja je dovela do ekstremnih vrućina, oluja i poplava učinila je verovatnim tumačenja koja su se donedavno smatrala teorijama zavere. Svaki sloj atmosfere (sve do egzosfere) ima posebnu temperaturu, vjetrove, elektrostatičke i elektromagnetske osobine, koje su podrobno proučene. Direktna proizvodnja Ciklona nad zadatom teritorijom spada u najjednostavnije HAARP operacije. Prvo se Jonosfera nad određenim područjem zagreva emiterima visokih frekvencija tako da se razredi i obrazuje kalotu (polusfernu oblast) niskog pritiska koja koncentriše oblake i slobodnu vlagu troposfere nad ciljanim mestom na visini od oko 10 km. Naravno, lakše se postiže koncentracija vlage ukoliko već postoji prirodno ciklonalno polje. Odavno se zna, da se sa višeg jonosferskog sloja (oko 60 km visine), može kontrolisati elektromagnetika troposfere (počinje na oko 10 km visine), odnosno procenat vlage, i ujedno dodatnim emisijama visokih frekvencija iz antenskih polja sa zemlje vezivati troposferski azot i kiseonik, usled čega se energija Jonosfere sabija do Troposfere što omogućava manipulaciju polaritetima jona, a što je veoma važno za naglo izazivanje velikih vodenih padavina.

autor citat ›››

 

G