G

 

 

John Guillebaud

 

Oxford

 

Engleska

 

br. tel: +000 (0)00 000 000

 

mejl:@

 

web: www.ecotimecapsule.com

biografija: John Guillebaud je emeritus profesor planiranja porodice i reproduktivnog zdravlja na Univerzitetskom koledžu u Londonu. Rođen je u Burundiju, a odrastao u Ruandi, Ugandi, Keniji i Britaniji. Kvalifikovao se kao doktor medicine na Univerzitetu Kembridž 1964.

autor info ›››

 

G