G

 

agenda 2030 izreka

 

 

AGENDA 2030 IZREKA

 

Izreka je misao koja je stekla popularan status

zbog česte upotrebe identične formulacije.

 

agenda 2030 izreka

 

G