G

 

agenda 2030 gaf

 

 

AGENDA 2030 GAF

 

Gafovi su im,

prevariti i na prevaru iznenaditi, kazivati obrnuto od onoga u što se vjeruje,

kazivati jedno, misliti drugo a raditi sasvim treće.

 

agenda 2030 gaf

 

G