G

 

agenda 2030 dokument

 

 

AGENDA 2030 DOKUMENT

 

Dokument je pisana ili crtana reprezentacija misli.  

Hartija s određenim podacima koja može poslužiti kao zvanični dokaz ili potvrda. 

 

agenda 2030 dokument

 

G