G

 

vazduh gaf

 

 

VAZDUH GAF

 

 

GAF

 

Vazduh iznad cementare ima jednu veliku prednost. Vidimo šta dišemo.

 

vazduh gaf

 

G

 

vazduh gaf

 

 

VAZDUH GAF

 

Gafovi su im,

prevariti i na prevaru iznenaditi, kazivati obrnuto od onoga u što se vjeruje,

kazivati jedno, misliti drugo a raditi sasvim treće.

 

vazduh gaf

 

G