gounderGumbrella 

SREĆA

Ono što stvarno
 deprimira
 je posmatranje ljudi
 dok piju kafu
 i čekaju. zarazio bih
 sve njih
 srećom. potrebna im
 je. potrebna im je
 više nego meni.
 
 sedim po kafeima
 i posmatram ih kako
 čekaju. izgleda
 da i nema šta drugo
 da se radi. muve
 šetaju gore - dole po
 prozorima
 a mi pijemo našu
 kafu i pretvaramo se
 da ne gledamo
 jedni u druge. čekam
 zajedno sa njima.
 izmedju pokreta
 muva
 ljudi prolaze.

Charles Bukowski

gounderGumbrella