goo underGumbrella

Kad bi čovjek

Kad bi čovjek mogao reći ono što voli
 kad bi čovjek mogao uzdići svoju ljubav do neba,
 kao što je oblak uzdignut u svemiru,
 kad bi... poput zidova što se
 ruše,
 da bi bila pozdravljena istina o ljubavi,
 ja bih konačno bio onaj
 pred kim sam se zamišljao,
 onaj što svojim očima, jezikom, rukama
 objavljuje pred ljudima nepoznatu istinu,
 istinu svoje istinske ljubavi.
 Ne priznajem slobodu, osim
 slobode da budem zarobljen u nekome,
 da budem zarobljen u nekome
 čije ime ne mogu čuti bez uzbuđenja
,
 bez koga zaboravljam sebe
 u tom jadnom postojanju,
 kao izgubljeno drvlje što ga more
 drži ili topi.
 Ti opravdavaš moje postojanje.
 Da te ne poznajem ne bih živio,
 da umrem, umirem ne znajući te,
 ne bih umro,
 ne bih umro –
 jer nisam živio.

Attila József

goo underGumbrella