G

 

Biti u šou-biznisu, a ne baviti se sopstvenom reklamom, ravno je simboličkom samoubistvu - sve je reklama, a ona stara teza „neka se piš(a)e, pa makar i loše“ sada dobija na svojoj vrijednosti.

G

 

 tag: