G

 

 

Kupuj nekretninu kada drugi želi prodati.

Kupi i drži to što kupiš!

od Vardara pa do Triglava... i dijaspora

 

G

 

UZORAK STRANICA OGLASA

 

Dopunite svoj budžet honorarom underGumbrella putem prodaje oglasnog prostora

 

kontakt:

 

+382(0)67 411 195 call

 

+382(0)68 014 663 sms

 

+382(0)69 258 421 viber

 

info@ugumail.com

 

dvdoglas@gmail.com