G

 

misao upozorenje

 

 

MISAO UPOZORENjE

 

 

UPOZORENjE

 

MISAONI PARAZITI (teorija preobražaja) ›››

 

misao upozorenje

 

G

 

misao upozorenje

 

 

MISAO UPOZORENjE

Upozorenje predstavlja opomenu onom dijelu populacije koji se ne obazire baš mnogo na opšta pravila i propisane društvene i moralne norme.

 

Kod nas upozorenje predstavlja dodatni motiv za jednu od naših osnovnih karakteristika - Inat, po principu: "E baš ′oću..."

misao upozorenje

G