gounderGumbrella 

BELE RUŽE, NEŽNE RUŽE
 

 Bele ruže, nežne ruže, cvetale su kraj prozora.
 Slučajno sam tuda proš'o, razboleh se kad ih spazih.
 Ne prolazim više tuda, cvetaju li, ja ne pitam,
 Stalno sanjam ja o njima, bolje da ih vid'o nisam.
 
 Tužno danas zvone zvona, udaje se draga moja.
 Da li će iz oko njena pasti vrela suza koja?
 Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli, 
 Recite joj, dok ne umrem, neka bude samo moja.


 Žarko Petrović

 

gounderGumbrella