G

 

istina obavijest

 

 

ISTINA OBAVIJEST

 

 

OBAVIJEST

 

◄►

Istina je teška.

Istinu je teško pronaći.

Istinu je teško znati.

Istina je potrebnija nego ikada.

◄►

I da podsjetim:

ONAJ KO GOVORI ISTINU

O NAJVAŽNIJIM STVARIMA,

U VRIJEME KAD SVI LAŽU,

ON POČINJE PROMJENU SVIJETA,

ako preživi, naravno...

◄►

istina obavijest

G

 

istina obavijest

 

 

ISTINA OBAVIJEST

 

Daje se na znanje!

DAJE SE NA ZNANJE!!

DAAJEEE SE NA ZNAANJEEE!!!

istina obavijest

G