G

 

istina info

 

 

ISTINA INFO

 

 

INFO

ISTINA

Istina je mešavina uverenja, ubeđenja, iskustava, vaspitanja znanja itd. Svaki čovek ima svoju istinu korz koju njegov um tumači svet i događaje u svetu i njegovom životu. Jedan čovek može da ima samo jednu istinu. Zato je istina samo jedna, Ne postoji neka univerzalna istina da bi mogli da kažemo ovo je istina a sve drugo je laž. Da promeni svoju istinu može samo čovek koga Bog uči kako se to radi. Jer Istina je bog. Naša istina je naš bog. I ako je naš bog pun zla, ako je naša istina zla; možete zamisliti koliko će nam bola naneti zla istina budući da naš um koristi našu istinu da odredi kako ćemo doživljavati život. Ako je naš život ispunjen Besom, gnevom, ljutnjom, mržnjom, brigama, strahovima, jadom, nedostatkom samopouzdanja, neispunjenim željama, mukom, patnjom. To je zato što je naša istina loša i ona boji naš život sivim bojama. Svaki naš sud potiče od naše istine. A kad sudimo tu su i loša osećanja poput maločas navedenih. Praktično loša osećanja su kazna za nepravedan sud. Ako nam je život obojen crnilom to je znak da treba pod hitno da menjamo svoju Istinu, svoga boga. I opet; samo Bog može naučiti čoveka kako da promeni istinu.   

Strahovi su takođe loša osećanja koja dolaze od naše istine, Jer naša istina nam govori da je nešto strašno i da o nečemu treba da brinemo. Jednom je jedan moj kolega opisujući neku situaciju u saobraćaju rekao; nije bilo toliko opasno koliko je bilo strašno. Od našeg doživljaja zavisi da li ćemo se nečega uplašiti ili ne. Strah je stvar istine a ne situacije u kojoj se nalazimo. Moja žena se plaši stršljena iako je nikada ni jedan nije ubo. Mene su ubadali ali ja umem da kontrolišem svoj um i istinu, i stršljani me ne plaše.

Vaspitanje od svih faktora najviše utiče na to kakva će biti naša istina. Deca ne preispituju istinu svojih roditelja već u svakoj novoj situaciji pomno prate kako će roditelji odreagovati. Pa dete lopova neće videti ništa loše u krađi, dete žene koje blagonaklono gleda na preljubu, će imati pozitivno mišljenje o preljubi. dete lažova će i samo lako slagati. Ako je otac bio neposlušan svom ocu i svađao se s njim budite uvereni da će i sin biti takav prema svom ocu. Ženska deca uče od majki a muška od očeva.  Кada muško dete nema oca on će učiti od nekoga iz okoline u koga majka ima poverenja, deda, ujak. Isto važi za žensko dete. Deca ne uzimaju modele ponašanja od roditelja suprotnog pola je od njih ne mogu dobiti adekvatno vaspitanje, deca to svhataju još odmalena. Velika većina roditelja vaspitanjem izgradi istinu u dečjem umu koja će to dete u životu činiti nesrećnim. Uzalud sav novac koji će dati detetu da bude srećno kad ga njegova istina kroz razne strahove čini nesrećnim. Roditelj koji je trčeći za novcem trudio se da stvori deci što više, naučio je decu da im nikad nije dosta novca, pa kolikogod  da blaga ostavi deci njima će to biti malo, jer istina u njima traži više.Postavlja se pitanje kakva treba da bude naša istina da bi sve u životu dočekivali sa radošću.                                                        

Hristos kaže; ne brinite se jer ko može brinući se lakat svom rastu da doprinese. On nam poručuje da za hranu, odeću  i sve što nam je potrebno brine Bog. Mi treba da budemo bezbrižni da bi bili srećni, da imamo poverenja u Boga. Radeći možeš doprineti rastu svom a brinući ništa nećeš postići do biti nesrećan. A mi smo naučeni da brinemo,brinemo a ništa ne preduzimamo da uzrok naše zabrinutosti rešimo.                                           Loša iskustva postaju stalni izvor strahova.Sećanja na loša iskustva takođe postaje deo naše istine. Intelekt, taj đavo u nama je preuzeo ulogu našeg zaštitnika, i ako nailazi neka nova situacija iole slična situacijiu kojoj smo doživeli loše iskustvo naš intelekt nas alarmira na opasnost. Da je samo alarm u pitanju ni po jada već se on potrudi da mi ponovo u sećanju proživljavamo loše iskustvo sa svim lošim i strašnim osećanjima koje smo proživeli. I što smo više loših iskustava imali to će se naš život pretvoriti u jedan veliki strah. Dolazimo u situaciju da smo stalno pod stresom jer očekujemo da će se nešto loše desiti. A istina je da život jako retko ponavlja iste situacije i da nam naš intelekt bez stvarnog razloga od života pravi pakao. Jer naš um ne pravi razliku da li nam se nešto stvarno loše dešava ili mi samo se prisećamo toga. Mozak povećava lučenje adrenalina spremajući telo za odbranu od pretnje koje nema. Sa adrenalinom raste broj otkucaja srca i pritisak i dugotrajna izloženost povećanom adrenalinu vodi u bolest.Od intelekta zaštitnika on se pretvara u ubicu.                         

U prethodnim postovima sam malo natuknuo na koje sve načine naša istina utiče na doživljaj našeg života, na to kako doživljavamo situacije koje nam dolaze, Znači da li ćemo biti radosni ili nesrećni i uplašeni ne zavisi od okolnosti nego od istine koja je u nama, koja je sastavni deo našeg uma. Nameće se zaključak da ako želimo da nam život teče u radosti mi moramo da vodimo računa o svojoj istini, Da je oblikujemo i čuvamo od zla. Neko bistriji bi mogao da upita; kako ja mogu da promenim iskustvo koje sam imao. I tačno mi iskustvo ne možemo da promenimo ali doživljaj tog iskustva možemo. Mogli bi da se upitamo ko je mene mogao da nauči kako promeniti doživljaje iz prošlosti, I ko mi je uopšte dao ideju da to treba raditi. Odgovor je jednostavan; Onaj pred kome su prošlost i budućnost kao sadašnji trenutak. Bog uči ljude tim stvarima. Zato intelektualci nemaju predstave o tome, jer ne žele da čuju Božji glas.

Uređujući mehanizme po kojima će naš um da funkcioniše Bog je odredio da ono što mi od svoje volje radimo, naš um će to u mislima podržavati i braniti. Ako činimo bezakonje nemoral i slično, naš um će to opravdavati i nama će izgledati da drugačije i ne bi moglo da funkcioniše, Stoga lopov misli da su svi ljudi lopovi na ovaj ili opnaj način, on ne može da shvati kakva bi bila korist čoveku da bude pošten. "Slobodna žena" u svom umu misli da su sve žene iste kao ona što je samo se dobro kriju i nemaju hrabrosti da učine nešto za sebe, Ona ne može da shvati misao poštene i verne žene. Lažovu se čini da je nemoguće živeti a da se ne slaže ponekad i da svi ljudi lažu. Lažov ne može da shvati da ima ljudi koji strogo paze da ne slažu nehotice. Tako da čovek i svojim umom postaje ono što od svoje volje čini. Blud je sve što čovek čini a da je suprotno moralu. hrišćanski moral nije ništa drugo do odgovoran odnos pojedinca prema društvu u kome živi. Istina u nama koja je nastala posle bluda zove se zabluda. I ako bi se upitali odakle dolaze naši strahovi odgovor je da dolaze od naših zabluda. Lopov ne može da ostvari odnos poverenja ni u svojoj porodici jer veruje da su svi lažovi. Takav čovek ide sam kroz život i životne stihije ispunjavaju njegov život strahom. Кao kad čovek ide sam po mraku u sred noći. Nigde nikog i njemu nije svjedno. Čovek kiji čini dobro u svom umu brani dobro koje čini, Njagov um brani potrebu da se govori isključivo iskreno, U njegovom umu se gradi istina a ne zabluda. Istina oslobađa čoveka, daje mu hrabrost i ispunjava život čoveka radosnim doživljajima. I ako pogledamo šta je Isus govorio da trebamo činiti od svoje volje, vidimo da ćemo čineći tako u svom umu roditi jednu istinu vrednu življenja. Hristos je dao odgovor kako oblikovati istinu, a blagodati života onih koji idu Hristovim putem znaju oni koji tako čine.

izvor: svitanje - drive.google.com ›››

 

G

 

istina info

 

 

ISTINA INFO

Biće da nijesam dobro informisan.

Vjerovatno je do mene a ne do njih.

To je sramota moja što nijesam znao tu informaciju.

istina info

 

G