G

G

 

istina bilbord

 

 

ISTINA BILBORD

 

Zagađenje bilbordima je jedan od najistaknutijih zagađenja životne sredine u CG,

u žestokoj konkurenciji.

 

istina bilbord

 

G