::: Tajnu je najbolje poveriti lažovu - ako je oda, niko mu neće povjerovati. :::