G

 

dnevnik ›››

 

 

Dnevnički zapisi i reakcije na socijalnu arenu, u koju me je katapultirao prvi film, bili su izraz moje društvenosti i vlastitih uvjerenja, ali i moja emocionalna reakcija na tragediju kroz koju su prošli narodi u proteklom ratu.

 

G