::: Edukacija je proces promjene ličnosti u željenom pravcu. :::