G

 

čistilište upozorenje

 

 

ČISTILIŠTE UPOZORENJE

Ko je god bio u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu sigurno se oduševio Mikelanđelovim freskama u njoj. Naravno, ne samo njihovim finim izgledom već i njihovim značenjem. Veliki umjetnik je na svodu kapele prikazao stvaranje svijeta a na njenom oltarskom zidu strašni sud. Dakle, na jednom kraju je početak a na drugom kraj ljudske istorije.

     A šta je između njih, između početka i kraja?

     Gdje je i kakav je taj kraj?

     Kada će doći?

Većinu ljudi ovakva pitanja svakodnevno brinu. Brinu ih pritajene sjutrašnjice koje samo jedno Sveznajuće Biće zna i daje. Biće, pred kojim su tajne svih vremena raspretale svoja tmasta njedra.

Međutim, Bog nije ostavio ljude bez savjeta i bez upozorenja. Njegovi proroci su opominjali i ukazivali na tok istorije svijeta. Na usmjerenje istorije čovječanstva jer Gospod ima svoj plan i sa našom planetom.

čistilište upozorenje

G

 

čistilište upozorenje

 

 

ČISTILIŠTE UPOZORENJE

 Čovek će sam sebe uništiti tehnikama kojima je ovladao,

uništivši prirodu koja ga okružuje.

Bog je sve to dozvolio kako bi zlo samo sebe uništilo.

čistilište upozorenje

G

 

čistilište upozorenje

 

 

ČISTILIŠTE UPOZORENJE

Dobro rasudite i spomenite se đeco moja, da sada stoji sreća ili nesreća u vaše ruke. Ako vi budete među sobom složni i poslušni, sve će dobro i lijepo bit i to će vam pohvalu i poštenje donijeti; ako li drukčije, učinite, sva će krivica na vas ostati i vi ćete sami sebe postiđeti i svoje poštenje uvrijediti. Toga radi vas molim i strašnijem BOGOM VSEDRŽITELJEM zaklinjem da svu slogu i u soglasije radite za opšte dobro. Ako li se nađe koji među vama da započne činiti što poradi mita i hajtera, takvoga imate svikolici išćerat između sebe, jer mu nije mjesto među vama i da vašu slogu ne razmeće.

čistilište upozorenje

G

 

čistilište upozorenje

 

 

ČISTILIŠTE UPOZORENJE

Božji put od želje do zadovoljstva!

(ne žali se što ti Bog odmah ne ispuni želje,

nego zahvali Bogu što te ne kazni odmah za grijehe).

čistilište upozorenje

G

 

čistilište upozorenje

 

 

ČISTILIŠTE UPOZORENJE

Upozorenje predstavlja opomenu onom dijelu populacije koji se ne obazire baš mnogo na opšta pravila i propisane društvene i moralne norme.

 

Kod nas upozorenje predstavlja dodatni motiv za jednu od naših osnovnih karakteristika - Inat, po principu: "E baš ′oću..."

čistilište upozorenje

G