G

 

čistilište muzika

 

 

Šamanska muzika za meditaciju ›››

 

Opuštajuća Muzika. Ova muzika je nastala pod uticajem Japanske muzike za meditaciju,  Indijske muzike za meditaciju, Tibetanske muzike i Šamanska muzike. Neke od prednosti ove muzike su pročišćavanje čakri, otvaranje Trećeg Oka i povećanje transcendentalnih meditacijskih sposobnosti. Rad Byron Katie-a, Sedona Metod, Silva Metod i Tajna naglašavaju činjenicu da isceljenje može nastati korišćenjem uma i bitisanja u „sadašnjosti”. Meditacija Isceljivanja može se praktikovati uz korišćenje ove muzike i tako postići najbolji rezultati.

čistilište muzika

G

 

čistilište muzika

 

 

ČISTILIŠTE MUZIKA

Što mi je dobra muzika. Dobar tekst, dobra muzika, dobar aranžman, dobar pjevač. To je dobra muzika.

Problem je što se danas muzika više gleda nego sluša.

čistilište muzika

G